9.4.2018

Yhteislaskupäivät keväällä

varsinaiset laskupäivät sunnuntaisin noin klo 9 alkaen Sarvastossa ja lauantai iltaisin muutama vene. Alle 3. laskun päivät voidaan perua! Laskut ilmoittautumisjärjestyksessä telakan tyhjennysjärjestys huomioiden. Laskijana Jore

5.5 lauantai illalla 1-2 venettä
6.5 sunnuntai koko päivä ja SAMMUTINTARKASTUS klo 10
12.5 lauantai illalla 1-2 venettä
13.5 sunnuntai koko päivä
19.5 lauantai illalla 1-2 venettä
20.5 sunnuntai koko päivä
26.5 lauantai illalla 1-2 venettä
27.5 sunnuntai koko päivä
2.6 lauantai illalla 1-2 venettä
3.6 sunnuntai koko päivä

10.6 alkaa kesäsäilytyskausi, joka on 2x talvisäilytysmaksu!

Ilmoittaudu laskuun: 
https://goo.gl/forms/iIEiLom7uyv0EBXt1

15.3.2018

Kevätkokous kerhohuoneella Rudolfintie 21, tiistaina 27.3.2018 klo 18.00 alkaen.

 Kevätkokouksessa käsitellään Tahvonlahden Venekerho Ry:n sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat. 
  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut kokouksen toimihenkilöt.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  3. Esitetään toimintasuunnitelma, vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.
  4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
  5. Käsitellään muut kokouskutsussa esitellyt asiat.

6.11.2017

Tahvonlahden Venekerho Ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään kerhohuoneella Rudolfintie 21, tiistaina 14.11.2017 klo 18.00 alkaen.

Syyskokouksessa käsitellään Tahvonlahden Venekerho Ry:n sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat.

Mikäli venekerhon jäsen haluaa tietyn asian käsiteltäväksi syyskokouksessa, tulee hänen toimittaa siitä esitys johtokunnalle hyvissä ajoin ennen syyskokousta.
 
 1.   Kokouksen avaus
 2.   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3.   Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4.   Kokouksen osanottajien toteaminen
 5.   Kokouksen  laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 6.   Työjärjestyksen  vahvistaminen
 7.   Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus sekä
        tilintarkastajien, johtokunnan jäsenten ja muiden toimihenkilöiden
        palkkiot:
        Johtokunta esittää, että jäsenmaksu nostetaan 85 euroon. Palkkioita ei makseta.
 8.   Vahvistetaan johtokunnan vuotta 2018 varten tekemä tulo- ja menoarvio
 9.   Johtokunta esittää, että kerho siirtyy ns. yhden vuosittaisen jäsenkokouksen systeemiin.
       Tämä edellyttää myös muutoksia sääntöihin. Samalla päivitetään säännöt vastaamaan
       paremmin tätä päivää.
 10. Johtokunta esittää, että kaikki johtokunnan kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Eli
        jos sinulla on hyviä ideoita kerhon toiminnan kehittämiseksi, niin
       tervetuloa johtokunnan kokoukseen esittämään asia.
11.  Erotetaan jäsenet, jotka ovat laiminlyöneet jäsenmaksunsa.
12.  Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, satamakapteeni, telakkamestari,
        johtokunnan muut varsinaiset jäsenet ja yksi varajäsen, yksi
        tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja. Muita varsinaisia jäseniä valitaan sääntöjen 5 §:n mukaan 2-4
        henkilöä.
13.   Käsitellään muut esille tulevat asiat
 

Kokouksen päättäminen

6.10.2017

Lisää yhteisnostoja

yhteisostot sunnuntaisin noin klo 9 alkaen Sarvastossa 
15.10
29.10 vahvistettu
Nostot ilmoittautumisjärjestyksessä telakan täyttöjärjestys huomioiden.
Alle 3. noston päivät perutaan!
Lisää nostoja sovitaan myöhemmin. 
Nostajana Jore 

Ilmoittadu nostoon

12.9.2017

Syksyn yhteisnostoja

TLVK yhteisostot sunnuntaisin noin klo 9 alkaen Sarvastossa
17.9
24.9
1.10
Nostot ilmoittautumisjärjestyksessä telakan täyttöjärjestys huomioiden.
Alle 3. noston päivät perutaan!
Lisää nostoja sovitaan myöhemmin.
Nostajana Jore

Ilmoittadu nostoon:
https://goo.gl/forms/iIEiLom7uyv0EBXt1

30.8.2017

Roskalava telakalla vielä tänään ke 30.8 ja torstai iltana

Kerää omat romusi telakalta roskalavalle vielä kun kerkiää. Lava lähtee pois perjantaina.